Hur länge har man mens ? Allt om menstruation

Om du undrar "Hur länge har man mens ?" är den här artikeln något för dig !

När man överväger hur länge en kvinnas menstruation varar måste man ta hänsyn till de olika stadierna i menstruationscykeln. Menstruationens längd varierar under de första månaderna av menstruationen, under den fertila perioden, efter förlossningen och vid klimakteriet.

Vi förklarar allt för dig !

Hur länge har man mens ?

Menstruationens längd kan variera under en kvinnas liv. En person har sin mens i ungefär 38,2 år, enligt uppgifter från INSERM. Detta är en viktig siffra som döljer många förändringar i de menstruerande människornas liv.

En kvinnas menstruationscykel består av tre faser :

  • Puberteten
  • Den fertila perioden
  • Klimakteriet

Det finns övergångsfaser som gör att detta kan ske : under övergången från barndom till tonår eller före klimakteriet förändras kroppen och sänder signaler. Menstruationen börjar i puberteten och slutar i klimakteriet.

Menstrosor

Menstruation under puberteten : hur länge varar den ?

Puberteten definieras som övergångsperioden mellan barndom och tonår. Det är den tid då de reproduktiva funktionerna blir aktiva. Det är svårt att avgöra hur länge menstruationen varar under denna period.

Från och med den första menstruationen återkommer blödningen inte nödvändigtvis varje månad, utan varaktigheten varierar, vilket är helt normalt. Utsöndringen är ofta mycket lätt och kan åtföljas av fläckar i början och intensifieras under de följande månaderna.

Det är också intressant att konstatera att åldern för första menstruation har minskat stadigt under två århundraden i Sverige. Runt 1750 fick flickor sin första mens vid 16 års ålder och sedan 1990-talet är genomsnittsåldern 12,6 år.

Hur länge varar menstruationen under den fertila perioden ?

Under denna fas är menstruationscykeln mer eller mindre regelbunden och stabil. För de flesta kvinnor varar menstruationen mellan 2 och 7 dagar. De kommer vanligtvis 14 dagar efter ägglossningen.

Det är dock inte möjligt att ge ett enda svar på frågan "Hur länge har man mens ?" eftersom menstruationscykeln kan också störas, vanligtvis tillfälligt, av flera faktorer :

Preventiva metoder

Om ett hormonellt preventivmedel väljs eller avbryts måste kroppen anpassa sig, vilket leder till en störning av menstruationsperioden, som kan vara annorlunda under flera menstruationscykler.

Om preventivmedel upphör : menstruationerna kan vara mer oregelbundna, kan vara mer eller mindre långa (från 3 till 7 eller till och med 10 dagar, atmosfären för att förhindra små läckor i det dagliga livet).

Flödesflödet är en faktor som ofta påverkas och är svårare att mäta. Det är också troligt att symptomen förändras.

Om du börjar ta hormonella preventivmedel, t.ex. p-piller, kommer cykeln att vara mycket regelbunden eftersom den kommer att motsvara antalet p-piller i din förpackning.

Graviditet

Efter en graviditet markerar återkomsten av förlossningen att menstruationen återupptas. Din kropp kan behöva flera cykler för att återfå balansen. Vissa kvinnor har fått vänta mer än en månad på att få tillbaka sin mens.

Störningar i ditt dagliga liv

Stress eller en kostförändring kan påverka din menstruationscykel. Tidpunkten och mängden av din menstruation kan vara fel.

Vagina

Hur länge varar menstruationerna under premenopausen ?

Under perioden före klimakteriet störs menstruationscykeln återigen. Symtom som värmevallningar, ökad trötthet och viktökning kan förekomma.

Menstruationscyklerna kan vara mer oregelbundna och blödningen är i allmänhet mindre riklig. Detta beror på att fortplantningsorganens verksamhet gradvis avtar och att hormoner som östrogen och progesteron inte längre utsöndras, kort sagt att allt inte längre är välbalanserat. Det finns gott om tips som kan hjälpa dig genom denna period i ditt liv.

Regresar al blog

Deja un comentario

Ten en cuenta que los comentarios deben aprobarse antes de que se publiquen.