Missfall : Komplett Guide

Missfall Guide

Missfall är ett smärtsamt och komplext ämne som kan drabba kvinnor i alla åldrar. Orsakerna till missfall är många och kan variera från kvinna till kvinna. Lyckligtvis finns det sätt att minska risken för missfall och hantera symtom om det händer. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika orsakerna till missfall, symtomen att se upp för och de tillgängliga behandlingsalternativen.

Missfall statistik

Statistiken om missfall visar att de är vanligare än man kan tro. Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA slutar cirka 10-20 procent av graviditeterna med missfall. Siffrorna kan variera beroende på den gravida kvinnans ålder, där äldre kvinnor löper större risk för missfall.

Det är viktigt att notera att tidiga missfall, dvs. före den 12:e graviditetsveckan, är de vanligaste och står för cirka 80 % av alla missfall. Sena missfall, som inträffar efter den 12:e veckan, är mer sällsynta men kan vara allvarligare för moderns hälsa.

Det är också viktigt att notera att riskfaktorer för missfall inkluderar medicinsk historia som sköldkörtelproblem, högt blodtryck och livsstilsvanor som rökning och användning av illegala droger. Det är därför viktigt att gravida kvinnor diskuterar potentiella riskfaktorer med sin läkare innan de blir gravida och att de följer de rekommenderade hälsobeteckningarna under graviditeten för att minska risken för missfall.

Missfall Statistik

Missfall statistik per vecka

Statistiken om missfall varierar beroende på vilken graviditetsvecka det inträffar : 

 • Under vecka 3 till 5 inträffar cirka 80 % av missfallen : missfall i detta skede orsakas ofta av kromosomavvikelser som gör att embryot inte kan utvecklas normalt.
 • Från vecka 6 till vecka 12 är abortfrekvensen cirka 10 % : orsaker till missfall i detta skede kan vara problem med embryoimplantering, hormonella störningar eller sjukdomar som röd feber.
 • Efter vecka 12 är missfall mycket ovanligare men kan fortfarande förekomma : antalet missfall är cirka 1-2 % från vecka 13 till vecka 20. Orsakerna till dessa sena missfall kan vara placentaproblem, sjukdomar som preeklampsi eller kromosomavvikelser.

Det är viktigt att notera att dessa siffror är allmän statistik och att varje graviditet är unik. Det är därför viktigt att gravida kvinnor söker läkare för en personlig bedömning och rådgivning om de potentiella riskerna för missfall i den aktuella graviditeten.

Missfall statistik per vecka

Gravid efter missfall

Att bli gravid efter ett missfall kan vara en svår tid för par och individer, men det är också ett viktigt steg för att läka och gå vidare. Statistiken visar att de flesta par som har haft ett missfall kan bli gravida igen och föda ett friskt barn.

Det är normalt att personer som har fått ett missfall känner känslor som sorg, ångest och rädsla under nästa graviditet. Det är viktigt att ta sig tid för att läka känslomässigt och tala med en läkare eller terapeut för att få stöd. Det rekommenderas också att man följer de åtgärder som vidtas före graviditeten för att minska risken för missfall, t.ex. genom att hantera redan existerande medicinska tillstånd, sluta röka och dricka alkohol och ha en hälsosam kosthållning.

Det är viktigt att notera att de flesta läkare rekommenderar att man väntar två till tre fullständiga menstruationscykler innan man försöker bli gravid efter ett missfall. Detta gör det möjligt för livmodern att återhämta sig från den tidigare graviditeten och ökar chanserna att bli gravid igen. Det rekommenderas därför att du konsulterar en läkare för att diskutera den lämpligaste behandlingen och graviditetsplaneringen efter ett missfall.

Gravid efter missfall

Tidigt missfall

Tidigt missfall är en smärtsam händelse som kan inträffa under de första veckorna av graviditeten. Enligt statistiken inträffar cirka 80 procent av alla missfall under denna period. Det är viktigt att känna till tecknen på tidigt missfall och de behandlingsalternativ som finns tillgängliga för att minska risken för missfall och hantera symptomen om det inträffar.

Förebyggande av tidigt missfall

Det finns förebyggande åtgärder som kvinnor kan vidta för att minska risken för tidigt missfall. Det handlar bland annat om hälsosamma levnadsvanor som att äta en balanserad kost, undvika rökning och alkohol och hantera redan existerande medicinska tillstånd som högt blodtryck eller sköldkörtelrubbningar.

Det är också viktigt att konsultera en läkare innan du blir gravid för att diskutera de potentiella riskerna för missfall och behandlingsalternativ.

 Tidigt missfall

Tecken på tidigt missfall 

Tecken på tidigt missfall kan vara :

 • Mild till måttlig vaginal blödning
 • Bukkramper
 • Bäckensmärtor

Om du upplever dessa symtom under de första veckorna av din graviditet är det viktigt att du omedelbart söker läkarvård för att bedöma situationen.

Behandling av tidigt missfall

Det finns olika behandlingsalternativ för tidigt missfall, varav det vanligaste är ett medicinskt ingrepp som kallas gynekologisk skrapning. Det är viktigt att diskutera med en läkare vilket behandlingsalternativ som är lämpligast för din situation. Det är också viktigt att ta sig tid att läka känslomässigt efter ett tidigt missfall och att söka professionellt stöd för att hjälpa dig genom denna svåra tid.

Behandling av tidigt missfall

Tidigt missfall eller mens

Det finns inga symtom som kan skilja ett mycket tidigt missfall från din menstruation. Det är för tidigt för att du ska kunna känna de första tecknen på graviditet, till exempel illamående.

Som mest kan du märka något kraftigare vaginala blödningar, som varar en halv dag längre än din vanliga menstruation, eller något stramare bröst. Det kan därför lätt gå obemärkt förbi om du inte försöker bli gravid eller inte har tagit ett graviditetstest tidigt.

Tecken på att det är ett missfall

Ju längre fram i graviditeten du kommer, desto mindre liknar ett missfall en menstruation. Efter den åttonde veckan av amenorré är symptomen på missfall mycket suggestiva och kan inte längre förväxlas med menstruationssymptomen :

 • En kraftigare vaginal flytning som varar längre än menstruationen, så kallad metrorrhagia, som är brun och sedan ljusröd
 • Bäckensmärta (smärta i underlivet) eller bukkramper som är starkare än mensvärk
 • Utstötning av blodproppar eller embryonal vävnad, vilket inte är fallet vid menstruation
 • Smärta i nedre delen av ryggen
 • Försvinnande av tecken på graviditet (illamående, bröstspänning, kräkningar, huvudvärk)

När ska man kontakta en läkare ? 

Om du ännu inte vet om du är gravid eller inte och du börjar blöda några dagar efter din teoretiska menstruation kan du börja med att ta ett graviditetstest :

 • Om testet är negativt och du tog det bara några dagar efter det teoretiska datumet för din menstruation, vänta en vecka innan du tar det igen. Det är möjligt att testet är negativt eftersom det togs för tidigt för att beta-HCG-hormonet ska kunna upptäckas. Om testet fortfarande är negativt efter denna tid är du inte gravid och blödningen är en sen menstruation.
 • Om testet är positivt och blödningen fortsätter bör du kontakta en läkare.

Om graviditeten ännu inte syns på ultraljudet beställer läkaren ett kvantitativt plasma-beta-HCG-test genom att ta ett blodprov på ett laboratorium. Till skillnad från ett urinprov upptäcker ett blodprov inte bara beta-HCG-hormonet utan mäter också dess mängd. Dessa tester ersätts av socialförsäkringen om de ordineras av en barnmorska eller läkare. Resultaten uppnås inom några timmar.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.