RETURNERING

RETURNERING

----

Vår policy gäller i 15 dagar efter det att du har mottagit produkten. Om 15 dagar har gått efter att du har mottagit produkten kan vi tyvärr inte erbjuda dig återbetalning eller utbyte.

Hälsoskyddet måste genomföras med alla tillgängliga medel till förmån för alla. Yrkesverksamma, vårdinrättningar, sjukförsäkringsorganisationer eller andra organisationer som arbetar med förebyggande åtgärder och vård samt hälso- och sjukvårdsmyndigheter bidrar tillsammans med användarna till att utveckla det förebyggande arbetet och till att garantera lika tillgång för alla till den vård som deras hälsotillstånd kräver samt till att säkerställa kontinuitet i vården och bästa möjliga hälsoskydd.

För mer information om returer kan du kontakta oss via e-post på info@clean-vitality.com.

För att garantera våra kunder maximal hygien, och eftersom det är omöjligt att kontrollera om en vara har provats, gäller följande villkor för returer :

Återbetalning i form av en kupong

Det är omöjligt att kontrollera om en vara har burits eller inte. Därför erbjuder vi kunden möjligheten att behålla de mottagna varorna och återbetala dem i form av en kupong. 

Vid felaktig storlek 

Om du får en vara i fel storlek, och eftersom vi inte kan kontrollera om varan har burits eller inte, skickar vi en ny vara i nästa storlek utan kostnad till kunden. Kunden behåller då den produkt som han eller hon redan har fått.

Leverans

Alla beställningar skickas inom 24-48 timmar. Leveranstiden är mellan 25 och 30 dagar.